Italský apelační systém: VDT, IGT, DOC, DOCG

Itálie má „románský“ systém třídění vín, který je založen na geografickém původu; byl vytvořen podle francouzského vzoru, ale s více modifikacemi. Jeho základ byl položen vinařským zákonem z roku 1963, který definoval tři hlavní kategorie vín, v roce 1992 k nim přibyla ještě čtvrtá (zemská vína, IGT)..

Vino da Tavola (VDT) - "stolní víno", označuje základní vína vyrobená v Itálii, obvykle pro místní spotřebu.

Indicazione Geografica Tipica (IGT) - "
zemská vína", označuje vína ze specifického regionu v Itálii. Toto označení bylo vytvořeno v roce 1992 pro vína, která byla považována za kvalitnější než jednoduchá stolní vína. Předpisy pro výrobu zemských vín nejsou obecně tak striktní jako u následujících kategorií (DOC a DOCG), nicméně i ona musejí být vyrobena z předepsaných odrůd a 85 % objemu musí pocházet z vymezeného území. V současnoti existuje v Itálii celkem 118 IGT.

Denominazione di Origine Controllata (DOC) - "
kontrolované označení původu", je italským ekvivalentem francouzského AOC, tedy označení pro vína vysoké kvalitydané oblasti. U každé apelace je vymezena nejen konkrétní geografická oblast, z níž mohou hrozny pocházet, ale jsou stanoveny také povolené odrůdy, výše max. výnosu, apod. Někdy předpisy zabíhají až do takových detailů, jako je tvar a velikost lahví.

 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) - "kontrolované a garantované označení původu“, je nejvyšší kategorie apelací. I ona byla již obsažena ve vinařském zákoně z roku 1963, ale první apelace tohoto typu vznikly až v roce 1980. O povýšení na DOCG může totiž požádat jen ta apelace, která má status DOC minimálně 5 let. Přiznání DOCG s sebou nese ještě podrobnější předpisy, než je tomu u DOC: vína před lahvováním procházejí organoleptickým posouzením experty nominovanými ministerstvem zemědělství a ta, která neprojdou, jsou deklasifikována na IGT; hrdlo láhve nese státem vydávaný kolek, který garantuje původ vína (od toho „garantita“) atd.

Podle údajů italského Ministerstva zemědělství z konce roku 2011 existuje v Itálii celkem 330 apelací DOC a 73 DOCG. Uvádí se však, že kategorie DOC a DOCG představují jen asi 15 % objemu italského vína, což ukazuje na velký počet vinařů, kteří se nechtějí předpisy omezovat. Bohužel ani takto přísně nastavený systém nezaručuje nutně kvalitu výsledného vína, jak o tom dostatečně svědčí záplava levných Chianti DOCG v supermarketech po celém světě. :-(